.1
.2
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
.3
 
 

? 8 1988 .

:

1. .                                                   7.

2. .                                                             8. .: ' - '

3. ..                                    9. ''

4.                                                       10. ϣ ()

5.                                                         11. '' ()

6.                                                                  12. ޣ

 


- , 1999-2012.